Avaleht

Lüganuse Loomekastelli eesmärk on ettevõtluse ja turismi arendamine ning kogukonna kaasamine läbi loomemajanduse valdkonna, kogudes, säilitades ja taastootes kohalikku pärimust ning traditsioone. Läbi nende antakse väärtust kohalikule elukeskkonnale ja luuakse tulevaste loomeettevõtjate jaoks müügikanal, mis hõlbustab nende toodete turustamist turistidele.

IDEE LÜGANUSE lOOMEKASTELL MTÜ loomisel oli:
– Loomekastelli igapäevane tegevus tulevikus aitab kaasa kogukonna elujõulisuse ja jätkusuutlikuse kasvatamisele ja loomemajanduse valdkonna ettevõtluse kasvu kiirendamisele läbi soodsa ja kvaliteetse töökeskkonna loomise ja tugiteenuste pakkumise.
– Erineva valdkonna loomeettevõtete koondamine ühte keskusesse loob eeldused koostööks ja tootearenduseks.

TÄNA MTÜ Lüganuse loomekastell ei ole aktiivne, sest 2016. aasta oktoobris hääletas tookordne vallavolikogu ringhoone taastamise idee maha. Seetõttu tegutseb loomekastell läbi Tertur Arendus MTÜ edasi ning eesmärgiks on põnevate töötubade läbiviimine, õppereiside korraldamine ning seeläbi kohaliku kogukonna harimine, meelelahutamine, sidususe tekitamine.

Tertur Arendus MTÜ eestvedaja on Terje Rattur, kes on Lüganusel asuva Karukella puhkemaja perenaine ning omanik.