Head uut aastat!

Tagasivaade aastale 2016.

Aasta 2016 on meeleolukalt teele saadetud, presidendi kõne on kuulatud (sellest ka allpool). Piparkookidest on suunurgad puhtaks pühitud ning verivorstid on asendunud lahjemate suppidega. Nüüd on hea selge pilguga aastale 2016 tagasi vaadata. Mida head võtame endaga kaasa?

 1. Kevadtalvel (veebr- mai) toimus töötubadesari: šokolaaditrühvlid, soutashe, dikroidklaas, siidimaal/ 19 erinevat osalejat;
 2. Suve hakul arenduskontseptsiooni koostamine/ 14 erinevat osalejat (mai- juuni);
 3. Suveülikool/ 30 osalejat(juuni- august);
 4. Küsitlus Lüganuse suveniiri leidmiseks/ küsimustikule vastas 45 inimest (juuni- okt);
 5. Pop-up loometelgiga vallaüritustel osalemine/savi voolis kokku osales 27 inimest, kuid suhelda sai ligi 100 inimesega (juuni- sept);
  1. Lüganuse kihelkonna päevadel Lüganuse külaplatsil,
  2. Lüganuse vallapäevadel Maidlas,
  3. Avatud talude päeval Purtses ja
  4. Lüganuse Maarahva laadal taas Lüganusel
 6. Sügisprogramm tootearendamises, mis oli KOP-i rahastatud (sept- okt) 15 osalejat;

Lihtne arvutus näitab, et 2016. aastal sai otseselt kaasatud erinevate kokkupuutepunktide raames 86 inimest. Kaudselt on kaasatud lisaks veel ~50 inimest.

Lisaks sai kirjutatud 2016 ka kaks projektitaotlust, mis mõlemad said rahastuse, kuid mille tegemised jäävad käesolevasse aastasse:

 1. PRIA toetab KOOLIFOLGI korraldamist/ toimub juulis 2017
 2. KOP toetab loometeemalise õppereisi korraldamist Kagu-Eestisse/ toimub veebruaris 2017

Nagu näha, oli väga aktiivne aasta- tegemisi jagus igasse aastaaega ning uued tegemised ulatuvad juba ka uude aastasse!

Kokkuvõtteks- lihtne on kokku lugeda neid inimesi, kes töötubadest osa võtavad, kuid teisalt pole ma kunagi kokku lugenud neid tunde, mis selle kõige organiseerimiseks, läbiviimiseks ja kajastamiseks on kulunud.

Nüüd tulebki mängu artikli esimeses lauses mainitud presidendi Kersti Kaljulaid kõne. Kõne teises pooles mainis ta, et eelmisel aastal tehti 10 000 inimese täistööaja jagu vabatahtlikku tööd. Siis tundsin, et ta rääkis natuke ka minust.

Mina olen seeläbi aga topelttänulik kõikidele osalejatele, keda on jätkunud rohkem kui kaheks aastaks! Kui teid ei oleks, siis poleks mul midagi organiseerida ja korraldada, siis poleks ma tundud meeleliigutust presidendi sõnadest ja poleks saanud innustust jätkata.

Tänan kõiki, kes kuidagigi asjadega seotud! Põnevate kohtumisteni järgmistel kordadel!