PRIA rahuldas Koolifolgi projekti taotluse!

Tertur Arendus MTÜ taotles Virumaa Koostöökogust ühisprojekti raames vahendeid, et korraldada ringhoones KOOLIFOLGI üritus. Taotlus sai esitatud augusti lõpul. Kohaliku Leader tegevusgrupi vastus tuli 23. septembril. Täna, 31. novembril tuli ka vastus PRIAST.

Digi-ümbrik sisaldas järgmist: “Rahuldada otsuse lisas toodud toetuse taotlused lisas näidatud tegevuste või investeeringute ja toetussummade osas.”  Jeeeee! :)

Nüüd on selge, et alates uuest aastast aktiviseerin koolid. Projekti panin kirja 3 kooli: Lüganuse keskkool, Maidla põhikooli ja Kiviõli kunstide kooli. Hindamiskoosolekul Viko hindajate palge ees käies küsis minult Rägavere vallavanem, et kas ka nende kool saaks kampa lüüa, ning sooviti, et kaasaks ka Aseri kunstide kooliga.

Loodan, et saan kõikidest nendest koolidest panna kokku toreda meeskonna.

 

Praegu aga mõnusat jõuluaega!