Saatsime arenduskontsptiooni valda!

Täna sai lõplikult valmis Lüganuse Loomekastell MTÜ poolt Ida-Viru Ettevõtluskeskusest tellitud arenduskontseptsioon. Oma panuse dokumendi kokkupanekusse ja ajurünnakute juhtimisse andis Lauri Jalonen. Hea meel oli kontseptsiooni näidata ka Loov Eesti tegevjuhile Eva Leemetile, kes andis kõrge hinde koostatule.

Kontseptsiooni kahel vallavalitsuses 26.04.2016 ja 14.06.2016 toimunud ajurünnakul osalesid13 huvilist:

  • Vallavalitsusest: Viktor Rauam, Aksana Pungas, Luule Luuk, Ants Kangro, Sven Andrejev, Krisli Kaldaru
  • Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni liige: Ingrid Härm
  • Muinsuskaitsest: Kalle Merilai
  • Lüganuse Loomekastelli MTÜ liikmed: Anne Kalamäe, Anne Liinak, Laila Meister, Terje Rattur
  • Virumaa Koostöökogust: Kadri Kuusmik

Lüganuse Loomekastelli arenduskontseptsioon lugemiseks/ tutvumiseks.

Lõppkokkuvõttes sündis ettepanek vallavolikogule augustikuu volikoguks:

Palume muuta Lüganuse valla arengukava 2014-2020 ning Lüganuse valla eelarestrateegiat 2016-2020 selliselt, et oluline investeerimisprojekt „Lüganuse ringhoone renoveerimine“ lülitataks arengukava prioriteetsete investeerimisprojektide hulka ning lülitataks valla eelarvestrateegiasse. Lisaks palume Vallavalitsusel algatada Lüganuse Loomekastelli projekteerimisprotsessi ehitusloa saamiseks.