2014 tegemised

Aasta 2014 tegemised:

  1. Detsember- Virumaa Koostöökoguga Setomaale. Külastasime Peipsimaa Külastuskeskust, Räpina Loomemajanduskeskust, Seto Tsäimaja, Taarka Tarõ, Uhti Kõrtsi (selle reisi jooksul osalesime kokku kolmes käsitöötoas, meid oli 16 inimest, ja kui arvestada, et iga käsitöötoa hind keskelt läbi on ehk 10 €, siis igaüks neist teenis juba 160 € 2 h jooksul).
  2. Detsember- sihtasutuse loomisega alustamine.
  3. Detsember- Lüganuse valla poolt PKT-sse perspektiivse projektina ülestähendamine
  4. Novembris- külastasime Kultuuriministeeriumis Anu- Maarja Pallokit, kus meie idee kiideti toimivaks.
  5. Oktoober- esimene kohtumine Lüganuse vallavanema ja vallaametnikega loomekastelli teemal.
  6. August- külastasime vallavanema, ametnike ja loomekastelli liikmetega Kagu Eestis Mooste Mõisa, Tartus loomemajanduskeskust ja Antoniuse õue.
  7. Juuli- osalesin Lüganuse Valla arengukavasse sisendi andmisel. Kandes hoolt selle eest, et nii ringhoone kordategemine kui ka loometegevused sisalduks dokumendis.