Tulevikunägemus

ArengumudelLüganuse Loomekastellist pidi ideaalpildis saama loomemaja, ehk võimendi, kus sisend loometegevuste tegemistele tuleb kohalike poolt ja väljundiks on eelkõige turistid.

Paraku seda ei juhtu, sest vallavolikogu ei toetanud ringhoone restaureerimist. Loe otsuse kohta SIIT!

Loomekastelli tegemisi saab edasi teha sellisel kujul nagu senini, kuid see kaugelt alla sellele ideele ja tulemusele, mida oleks andnud kogu arengukontseptsiooni käivitamine.

Esialgne soov oli, et loomemaja abil luuakse keskkond, kus saab rentida meistrikoda ning loominguline keskkond moodustab koos kõrvaltegevustega piisavalt atraktiivse ruumi, kuhu turistil on mitmeid põhjuseid tulla. Ehk teisisõnu antakse aktiivsetele elanikele põhjus ettevõtlusega tegeleda ja loomemaja näol luuakse efektiivne kanal oma toodangu turustamiseks.

Loomemajandus on majandussektor, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel ning mis on võimeline looma heaolu ja töökohti intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise kaudu. Loe pikemalt loomemajandusest!

Koostatud on Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuselt (IVEK) tellitud arenduskontseptsioon. Osterwalderi äriplaanimudel annab teile kena ülevaate, mis oleks võinud olla. Lühidalt siis niipalju, et:

 • Loomekastell sisaldab erinevate meistrite töökodasid (sh. taaskasutus-disainistuudio ja multimeediakoda), meistrikodades saab paralleelselt töötube läbi viia
 • Turismiinfopunkt koos kastellitoodangu müügiletiga
 • Jalgrataste ning tõukerataste ja -kelkude laenutus/vahetuspunkt (koostöös kohalike turismiobjektidega)
 • Kihelkonnamuuseum koostöös kohalike koolidega
 • Kohaliku toitu käitlev käsitöökohvik
 • Kogukonnaköök
 • Väike külaliskorter näiteks mujalt piirkonnast tulevale meistrikoja rentijale

Põhjenduseks, miks just Lüganuse oleks loometegevuseks ideaalne koht:

Lüganuse alevik asub 5 km kaugusel Kiviõli Seikluskeskusest ning 8 km kaugusel arendatavast Aidu Veespordikeskusest. Tänu otseteele, mis viib Maidlast läbi endise karjääri Kohtla- Nõmmele, lisandub seikluskeskuste kolmnurka ka Eesti Kaevandusmuuseum. Piirkonnnast on saanud turismiseikluste tõmbekeskus ning igal aastal tuleb piirkonda ~40 000 külastajat.

Need külastajad on aga kõik ekstreemtegevuste poole kaldu. Pehmeid tegevusi ei paku piirkonnas keegi. Ekstreemobjekte külastatakse eelkõige kas kolleegidega või asjaarmastajatest gruppidega. Pered on selles pingeras alles 3. kohal.

Järjest enam räägitakse sihtkohaturunduses ja teenusedisainis turismisihtkoha terviklikkusest, ehk tasakaalus olemisest. Liiga ühele tegevusele orienteeritud keskkond toob huvilisi, kes peale teenuse tarbimist kiirustavad koju tagasi, sest pool perest ei pruugi olla ekstremistid. Seega, piirkonnas ei tarbita teisi teenuseid ja ei jääda ööbima. Tegevuste mitmekesisus annab põhjuse mitmepäevasteks väljasõitudeks ja paralleelsete teenuste tarbimiseks.

Loomekastell täidaks just seda tühimikku ja tasakaalustaks ekstreempiirkonda pehmete tegevustega, koondades oma katuse alla erinevaid loomemajanduse valdkondi.

Kümnest loomamajandusvaldkonnast oleks esindatud 6:

 1. kultuuripärand- käsitöö, muuseum;
 2. disain- taaskasutusdisain;
 3. audiovisuaalvaldkond- film ja video;
 4. etenduskunstid- teater, tants, festivalid;
 5. kunst- kujutav kunst, tarbekunst;
 6. reklaam- reklaamindus

Mida annab loomekastell erinevatele osapooltele:

 • Pehmeid tegevusi pakkuv keskkond annab võimaluse tulla piirkonda külastama ka suuremale osadele peredele ning rohkematele vanusegruppidele. Ühed teevad ekstreemi ja teised tegelevad samal ajal käelise tegevusega
 • Piirkonnale annab pehmete tegevuste juurdetulek elukeskkonna paranemist, elatustaseme tõusu, põhjust piirkonnast mitte lahkuda, vahest isegi piirkonda tagasi pöörduda
 • Ettevõtjatele põhjust arendada majutuskohti, ning muid toetavaid teenuseid
 • Kohalikele annab tööd, lisaks saavad nad ise tarbida kõiki loodavaid teenuseid
 • Vallavalitsusele rohkem maksutulu, väheneb sotsiaalabi vajajate hulk
 • Koolidele võimaluse õuesõppeks, tööõpetuse tundide mitmekesistamiseks ja ettevõtluse õpetamiseks ettevõtluskeskkonnas
 • Koolinoortele sellivõimalusi ja õpilasfirmaga alustamist mille läbi toota allhanget loomekastelli käsitöölistele
 • Etlejatele, taidlejatele võimalust etendada oma kavasid turistidele

Võimalusi oleks olnud kõikidele ühiskonnakihtidele.